idrar kaçırma

ya da tıbbi adıyla “üriner inkontinans”, bir kişinin idrarını isteğine bağlı olarak tutamaması durumudur. Oldukça sık görülen bir sorun olmakla birlikte, idrar kaçırma doğal yaşlanma sürecinin bir parçası ya da sonucu değildir. Bu nedenle, eğer idrar kaçırıyorsanız bununla yaşamak zorunda değilsiniz! Tedavi seçeneklerini tartışmak için hekiminize başvurunuz.
Genç kadınlarda daha sıklıkla belirli bir neden bulunabilirse de, daha ileri yaşlarda genelde birçok neden birlikte bu duruma sebep olur.

Tüm kadınlar arasında idrar kaçırma sıklığı, %25 – %45 arasında değişmektedir ve idrar kaçırmanın sıklığı ve şiddeti yaşla birlikte artar. Ayrıca bu şikayet gebelikte de oldukça sık görülüp, gebe kadınların %30 – %60 idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya kalır.

İdrar kaçırma için en bilinen risk faktörleri arasında doğum yapma ve obezite bulunur. Çocukluk çağında idrar kaçırmış olmak, yüksek kafein alımı, diyabet, inme, depresyon, vaginal doğum yapmış olmak, epizyotomi, östrojen yetersizliği (menopoz) gibi başka durumların da idrar kaçırmaya katkısı bulunduğu öne sürülmüştür.

İdrar kaçırmanın tedavisi, türlerine göre değişir. Sıkışma tipi denilen idrar kaçırmanın, yani aniden çok şiddetli bir idrar yapma isteği duyup tuvalete koşuncaya kadar dayanamama durumunun tedavisi mesaneyi gevşeten ilaçlarla yapılırken; stres tipi idrar kaçırmanın yani gülme, öksürme, hapşırma ya da karın içinde basınç artışına neden olan başka olaylar esnasında görülen idrar kaçırmanın (ki özellikle de doğum yapmış kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma türü budur) tedavisi ise mesaneye anatomik destek sağlayan ya da idrar çıkışını sağlayan dokulardaki hasarların onarılması yani ameliyattır.

İdrar kaçırmanın azaltılması için alınacak önlemler ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen hala kaçırmaya devam ediyorsanız, günlük hayatta idrar pedi kullanmadan dışarı çıkamıyorsanız, çok az bir öksürme ya da gülme ile idrar kaçırıyor ve kuru kalamıyorsanız, ya da sadece azıcık kaçırmanıza rağmen bu durum sizi psikolojinizi bozacak kadar etkiliyorsa, hekiminize başvurarak tedavi olunuz.

Unutmayın, idrar kaçırma kader değildir…